محصولات


تخم مرغ زرده طلائی
تخم مرغ زرده طلایی همگام، با کیفیت زرده فوق العاده و با درج لوگو بر روی تخم مرغ و درج تاریخ تولید و انقضاء بر روی کارتن
تخم مرغ بسته بندی
تخم مرغ بسته بندی همگام، در بسته های 6، 9، 10، 15 و بسته خانواده با استاندارد تخم مرغ شناسنامه دار
تخم مرغ مایع
تخم مرغ مایع تازه همگام، تولیدبهداشتی و بسته بندی شده در ظروف شفاف و ماندگاری 72 ساعت